Iskalnik

KORISTNE INFORMACIJE

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK – VODA

Pogosto najbolj ekonomičen sistem ogrevanja

Zaradi vse večje energetske krize in stalnega naraščanja cen klasičnih energentov se trend gradnje ogrevalnih sistemov vse pogosteje obrača v smeri varčnih sistemov, ki zmanjšujejo stroške ogrevanja in minimalno vplivajo na okolje. Zato se v zadnjih letih vse bolj uveljavljajo novejši načini ogrevanja med katerimi še posebej izstopajo toplotne črpalke.

Poznamo različne vrste toplotnih črpalk, najbolj osnovna delitev pa je glede na toplotni vir. Tako lahko toplotne črpalke črpajo toploto iz zraka, zemlje, podtalnice ali globljih kamnin s pomočjo vertikalnih sond.

Zaradi relativno nizkih investicijskih stroškov se v mnogih primerih kot najbolj ekonomične izkažejo toplotne črpalke zrak – voda. Razen tega, da so toplotne črpalke zrak – voda cenovno zelo ugodne, pa je pomembno tudi to, da jih lahko uporabljamo v različne namene. Uporabljamo jih lahko za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje z rekuperacijo. Sodobne toplotne črpalke zrak – voda delujejo tudi do -10°C ali celo -15°C zunanje temperature. Ker se zunanja temperatura skoraj nikoli ne spusti tako nizko in ker le-te v poletnih mesecih služijo tudi za hlajenje prostorov, na Primorskem veljajo za najbolj ekonomično izbiro ogrevalnega sistema.

Toplotna črpalka zrak – voda črpa toploto iz zraka in več kot 70% toplotne energije pridobi iz okolja, ki jo preko medija (vode) dovaja v hišo. Od celotne proizvedene toplotne energije dejansko plačamo le 23 do 30% za potrošeno električno energijo, ki jo toplotna črpalka porabi za delovanje kompresorja in ventilatorjev.

Običajno so nameščene zunaj. Zelo primerne so za pripravo tople vode, ki jo lahko segrejejo do 60 ali celo več °C. Ker v ta namen veljajo za zelo ekonomičen sistem, se jih v praksi zelo pogosto vgrajuje.

Naprave ne zahtevajo veliko prostora, postavitev in povezava na ogrevalni sistem pa ni zelo zahtevna. V nasprotju z nekaterimi drugimi vrstami toplotnih črpalk zanje ne potrebujemo posebnih soglasij, saj z njihovo montažo praktično ne posegamo v okolje. Delujejo popolnoma avtomatsko, vzdrževanje pa je enostavno in ne zahteva velikih stroškov.

Zaradi subvencioniranja države (ekološka ustreznost, izkoriščanje obnovljivih virov energije), nizkih investicijskih stroškov in ekonomičnega delovanja se tako pri gradnji novega, kot pri zamenjavi obstoječega ogrevalnega sistema investicija povrne že v nekaj letih.