i-LIFE NOVOSTI

i-LIFE


Nova generacija ventilatorskih konvektorjev z variabilno hitrostjo centrifugalnih ventilatorjev, ki omogoča regulacijo zraka od 0 do 100% in zmanjšanje porabe elektrike za več kot 50%.

Verzije:
- DLU SM:z masko, zajem zraka spodaj
- DFU SM:z masko, zajem zraka spredaj
- DLI SM:brez maske, zajem zraka spodaj
- DFI SM:brez maske, zajem zraka spredaj

prospekt i-Life