POLIVALENTNE NAPRAVE INTEGRA

POLIVALENTNE NAPRAVE INTEGRA   


Vizijo združiti ogrevanje in hlajenje za doseganje maksimalne energetske učinkovitosti in bivalnega komforta je pripeljalo do najnovejših polivalentnih naprav INTEGRA.

Za moderne večnamenske poslovne stavbe, trgovske centre, velike upravne centre, hotele, bazenske komplekse se vedno pogosteje zahteva ugodno počutje ob racionalni rabi energije. Dolgoletne izkušnje v proizvodnji tovrstnih naprav so Climaveneti narekovale razvoj brezkompromisne rešitve za zadovoljevanje potreb tovrstnih zgradb. Večnamenske naprave INTEGRA namreč združujejo potrebo po hlajenju in gretju in na enem mestu zadostijo kakršnokoli potrebo po hladilnem ali grelnem mediju. V modernih zgradbah prihaja namreč vse pogosteje do istočasno potrebo po hlajenju in gretju določenih delov stavbe (različna lega prostorov, različni nameni uporabe prostorov) skozi vse leto. Najučinkoviteje take zahteve rešuje 4 cevni sistem z vgrajenimi polivalentnimi napravami INTEGRA.

Poleg osnovnega namena naprav INTEGRA po istočasnem zagotavljajo poljubne količine hladnega ali toplega medija (voda 7/12 in 45/50°C) je glavna značilnost teh naprav tudi zelo visoko energetsko učinkovitost, merjena s koeficientom totalne učinkovitosti TER (total efficiency ratio) TER predstavlja seštevek učinkovitosti pri hlajenju in gretju in je najvišji (tudi 8-9) pri približno enakem istočasnem hlajenju in gretju. V tem primeru se namreč vsa odpadna toplota, ki nastaja pri proizvodnji hladne vode potrebne za hlajenje, v celoti uporabi za gretje in seveda tudi obratno.

Tak način delovanja omogoča poleg bistveno nižjih obratovalnih stroškov sistema tudi nižje celotne stroške investicije z bistveno krajšo dobo vračanja finančnega vložka. Odprava kotlarne, ki z vgradnjo večnamenskih naprav INTEGRA ni več potrebna, doseže poleg zmanjšanja investicijskih stroškov tudi prihranek na potrebnem prostoru in poenostavimo celotno instalacijo.

Zahvaljujoč napredni logiki krmilnika, ki je vgrajen v večnamenske naprave INTEGRA le-te v vsakem trenutku zadostijo potrebam objekta po hladilnem ali grelnem mediju še posebno uspešno pri istočasni potrebi po hlajenju in gretju.

Naprave izberemo glede na maksimalno potrebno moč, ki je odvisna od potreb objekta hladilna ali grelna. V prehodnih obdobjih naprava deluje z delnimi obremenitvami, vendar dosegajo v teh pogojih naprave i-FX-Q maksimalno energetski učinkovitost preko 40% manjšo porabo energije kot klasične rešitve s hladilnim agregatom in kotlarno.

Nekateri primeri uspešno opravljenih projektov s polivalentnimi napravami INTEGRA:
- Torre Agbar, Barcelona: 7 naprav skupne moči 1.441kW

- Bolnica San Paolo, Barcelona: 4 naprave skupne moči 7.000kW

- gledališče Hemisferic, Valencia: 2 napravi skupne moči 450kW

- zgradba Bodio Centre Headquarter, Milano: več naprav skupne moči 8.000kW


Več informacij na spletni strani:www.climaveneta.it, kjer si lahko ogledate naprave pod "Products", še več objektov z napravami Integra pa pod "Projects".

oglej si posnetek 1
oglej si posnetek 2