INSTALACIJSKI MATERIAL

Na zalogi imamo dodatno opremo za montažo klimatskih naprav:
  • - kanale
  • - črpalke za kondenz
  • - konzole
  • - drugi drobni material


Prospekt (it) (PDF / 5,12MB)